1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1.        MB „Rigrisa“ (toliau – „mes“ arba  „Rigrisavet.lt“) yra įsipareigoję saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Dedame visas pastangas, kad mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
1.2.        Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB „Rigrisa“. Juridinio asmens kodas 303400006, adresas Tiesos g. 2,  Kybartai, 70405 Vilkaviškio r. , Lietuva , kontaktinio telefono Nr. +370 600 80182, el. paštas rigrisa@gmail.com, uzsakymai.rigrisavet@gmail.com.
1.3.        Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai kaip renkame, naudojame, saugome ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, todėl atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką prieš pradedant naudotis Rigrisavet.lt paslaugomis. Naudodamiesi  Rigrisavet.lt interneto svetaine turite patvirtinti, kad perskaitėte ir supratote šią Privatumo politiką. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika rekomenduojame nesinaudoti Rigrisavet.lt interneto svetaine.
1.4.         Privatumo politikoje apžvelgiamos šios temos:
1.4.1.     Jūsų asmens duomenų naudojimo tikslai;
1.4.2.     asmens duomenų perdavimo tretiesiems asmenims atvejai ir  perduodami duomenys;
1.4.3.     Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis;
1.4.4.     rinkodaros pranešimai;
1.4.5.     Jūsų teisės;
1.4.6.     slapukų naudojimas;
1.4.7.     Privatumo politikos pakeitimai;
1.4.8.     būdai susisiekti su mumis.
1.5.         Pirmą kartą lankantis mūsų interneto svetainėje mes paprašysime Jūsų patvirtinti, jog sutinkate, kad būtų naudojami slapukai šioje Privatumo politikoje išdėstytomis sąlygomis.

2. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

 Kaip naudojame duomenis?Tikslai. Kodėl juos naudojame?
2.1. Jūsų vardas, pavardė, mokėtojo adresas, užsakymo informacija (data, užsakytos prekės, bar / pin kodas ir kt.), pristatymo adresas ir kontaktiniai duomenys (Jūsų elektroninio pašto adresas, telefono numeris) 

Susisiekdami užsakymo pateikimo metu Jūsų nurodytu telefono numeriu, kai užsakote prekę ir suvedate savo duomenis, bet neatliekate apmokėjimo.

Tokios komunikacijos duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo komunikacijos su Jumis pabaigos.

Tai būtina, kad galėtume naudoti Jūsų nurodytą telefono numerį siekiant susisiekti su Jumis ir padėti užbaigti pradėtą apmokėjimo procesą bei suteikti konsultaciją dėl iškilusių klausimų. Tokiu būdu siekiame teisėtų mūsų interesų teikti kokybiškas, Jūsų lūkesčius atitinkančias paslaugas, užtikrinant Jums galimybę įsigyti Jums reikalingas prekes. Jūs galite bet kada išreikšti nesutikimą dėl tokio Jūsų duomenų naudojimo kreipdamiesi elektroniniu paštu rigrisa@gmail.com arba pokalbio su mūsų darbuotoju metu.

Pristatydami Jūsų įsigytas prekes Jūsų nurodytu mokėtojo ir (arba) pristatymo adresu, paruošdami užsakymą atsiėmimui prekių išdavimo vietoje ir išrašydami sąskaitą faktūrą.

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos.

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums. Mes neturėsime galimybės išsiųsti Jums ar sudaryti galimybę atsiimti užsakytas prekes, jei Jūs nenurodysite savo vardo, pavardės, adreso ir kontaktinių duomenų.

Siųsdami Jums informaciją apie mūsų naujus produktus ir paslaugas elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, Facebook ir Gmail platformomis ar paprastu paštu, skambindami Jūsų pateiktu telefono numeriu bei siųsdami apklausas paslaugų kokybei įvertinti Jūsų nurodytu elektroniniu paštu ar SMS žinutėmis.

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos arba tol, kol atšauksite šį sutikimą.

Tokiu būdu siekiame, kad Jūs visuomet žinotumėte visą naujausią informaciją ir gerinti mūsų paslaugų kokybę. Šią informaciją teikiame tik Jums sutikus.
Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl tokio Jūsų duomenų naudojimo kreipdamiesi elektroniniu paštu rigrisa@gmail.com arba pasinaudodami atšaukimo nuoroda Jums elektroniniu paštu arba SMS žinute siųstame pranešime, arba pokalbio su mūsų darbuotoju metu.

Siųsdami su mūsų paslaugomis susijusias SMS žinutes, elektroninius laiškus ar pranešimus  pavyzdžiui, naujausią informaciją apie užsakymą.

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus nuo komunikacijos su Jumis pabaigos.

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums (kad žinotumėte, kada užsakytos prekės bus pristatytos).

Siekdami Jus identifikuoti, kai pateikiate užsakymą telefonu.

Tokios komunikacijos duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus nuo užsakymo perdavimo dienos.

Tai būtina, kad galėtume tvarkyti Jūsų užsakymą, pateiktą telefonu.
2.2. Jūsų mokėjimo informacija

Priimdami ir grąžindami pinigus.

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo operacijos atlikimo dienos.

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums.
  

2.3. Jūsų bendravimo su mumis istorija

(Jūsų perduota informacija, pavyzdžiui, naudojantis elektroniniu paštu)

Teikdami paslaugas ir pagalbą, siekdami užtikrinti vienodos ir geros kokybės aptarnavimą bei apsaugoti mūsų interesus.

Tokios komunikacijos duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo komunikacijos pabaigos.

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums bei turėti įrodymus iškilus ginčui dėl paslaugų kokybės ir (arba) Jūsų sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Taip pat siekiant suteikti Jums aukščiausio lygio aptarnavimą.

Teikdami konsultaciją , Jūsų pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, susirašinėjimo turinį, datą, laiką, IP adresą, pateiktą įvertinimą) tvarkysime Jūsų sutikimo pagrindu. Jeigu nesutinkate su tokiu asmens duomenų tvarkymu, prašome mus informuoti.

Asmens duomenis saugosime 2 metus nuo komunikacijos pabaigos, arba kol atšauksite sutikimą.

Tokiu būdu siekiame atsakyti į Jums rūpimus klausimus ir užtikrinti kokybišką aptarnavimą. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl tokio Jūsų duomenų naudojimo kreipdamiesi elektroniniu paštu rigrisa@gmail.com.

Sudarydami galimybę užduoti klausimą per interneto svetainę, Jūsų pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, klausimo turinį, datą, laiką, IP adresą) tvarkysime Jūsų sutikimo pagrindu. Jeigu nesutinkate su tokiu asmens duomenų tvarkymu, prašome mus informuoti.

Asmens duomenis saugosime 2 metus nuo komunikacijos pabaigos, arba kol atšauksite sutikimą.

Tokiu būdu siekiame atsakyti į Jums rūpimus klausimus ir užtikrinti kokybišką aptarnavimą. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl tokio Jūsų duomenų naudojimo kreipdamiesi elektroniniu paštu rigrisa@gmail.com.

2.4. Pirkimo ir veiksmų istorija

(Jūsų pirkiniai, peržiūrėtos prekės, Jūsų krepšelyje išsaugotos prekės ir Jūsų veiksmai naudojantis elektroniniu paštu, interneto svetaine)

Parduodami Jums prekes.

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo tos dienos, kai Jūs paskutinį kartą prisijungėte prie savo paskyros dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė).

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums (šiam tikslui naudojame tik Jūsų pirkimo istoriją).

Teikdami paslaugas ir pagalbą, taip pat tvarkydami pinigų grąžinimo klausimus.

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo tos dienos, kai Jūs paskutinį kartą prisijungėte prie savo paskyros dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė).

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums (šiam tikslui naudojame tik Jūsų pirkimo istoriją).
2.5. Jūsų asmens duomenų tvarkymas socialinių tinklų paskyrose

Bendraudami su Jumis, organizuodami konkursus, žaidimus mūsų socialinių tinklų Facebook paskyroje https://www.facebook.com/rigrisa,

Tvarkysime mūsų paskyrose Jūsų pateiktus Jūsų socialinio tinklo paskyros duomenis – paskyros vardą, paskyros profilio nuotrauką, Jūsų išreikštas reakcijas („patiktukus“) paskelbtai informacijai, Jūsų paliktus komentarus, mūsų paskyroje Jūsų patalpintą turinį (pvz. jei komentaruose pasidalinsite nuotraukomis ar video įrašais).

Žaidimų, konkursų organizavimo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkysime taip, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje.

Asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate atlikdami tam tikrus veiksmus socialiniuose tinkluose, tvarkomi ir saugomi socialinių tinklų valdytojų nustatyta tvarka ir terminais, ir mes negalime daryti tam jokios įtakos.

Jūsų pateiktus  asmens duomenis  tvarkysime teisėto intereso pagrindu – informuoti apie vykstančias naujienas, bendrauti su mūsų sekėjais ir socialinių puslapių lankytojais, statistinės informacijos pagrindu mūsų teikiamą informaciją ir kitą paskyrose atliekamą veiklą pritaikyti paskyros lankytojų poreikiams.

Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu socialiniuose tinkluose galite įgyvendinti socialinių tinklų valdytojų nustatyta tvarka.

2.6. Mes naudojame Jūsų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisėtus reikalavimus. Dėl šios priežasties Jūsų asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi teisėto intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti savo, Jūsų ir kitų teises.

2.7. Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti, kai tai yra būtina siekiant vykdyti mums privalomą teisinę prievolę arba apsaugoti Jūsų arba kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus.

3. KOKIUS ASMENS DUOMENIS PERDUODAME TRETIESIEMS ASMENIMS
3.1.       Mes norime įgyti ir išlaikyti Jūsų pasitikėjimą, todėl Jūsų asmens duomenis perduosime tik būtinais atvejais.
3.2.       Jūsų asmens duomenis galime perduoti toliau išvardytų kategorijų duomenų gavėjams:
3.2.1.    Su prekių pirkimu susijusias finansines operacijas interneto svetainėje gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai. Jūsų finansinių operacijų duomenis savo mokėjimo paslaugų teikėjams atskleidžiame tik tiek, kiek būtina mokėjimo operacijoms atlikti, pinigams grąžinti ir skundams nagrinėti;
3.2.2.    Specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams, kurjerių tarnyboms, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninio pašto paslaugų teikėjams, naujienlaiškių siuntimo, apklausų vykdymo, socialinių tinklų paskyrų administravimo paslaugų teikėjams.
3.3.      Mes pasitelkiame tik tuos paslaugų teikėjus, kurie yra įdiegę/įsipareigoja įdiegti atitinkamas technines ir organizacines priemones, kurios užtikrintų atitinkamą duomenų tvarkymo saugos lygį, atitinkantį fizinių asmenų, kurių duomenys bus tvarkomi pagal duomenų tvarkymo sutartį, teisių ar laisvių pažeidimo riziką, o toks duomenų tvarkymas atitiktų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus.
3.4.      Jūsų asmens duomenis galime perduoti ne tik aukščiau nurodytais atvejais, bet ir vykdydami savo teisinius įsipareigojimus, taip pat iškilus būtinybei apsaugoti Jūsų ar kitų asmenų interesus.
3.5.      Šioje dalyje nurodyti duomenų gavėjai taip pat gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Jūsų asmens duomenis perduosime tik tokiems tretiesiems asmenims, kurie laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytų reikalavimų.
3.6.     Socialinių tinklų valdytojai renka statistinius duomenis apie socialinio tinklo naudotojų veiksmus (bendras peržiūrų skaičius, „patinka“ paspaudimai, reakcijos į įrašus, vaizdo įrašų peržiūros, šalis ir miestas, kalba, amžius, interesai, elgesys, naudojami prietaisai, lytis, ir pan.) ir šie statistiniai duomenys gali būti prieinami mums. Mes kartu su socialinio tinklo „Facebook“  valdytoju Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland, esame bendri duomenų valdytojai. Už informacijos apie duomenų tvarkymą, bendrų duomenų valdytojų susitarimo sąlygų teikimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą yra atsakinga įmonė Facebook Ireland Ltd. Minėtą informaciją galite rasti atitinkamo socialinio tinklo interneto svetainėje.
 

4. KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS
4.1.      Visais atvejais Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei būtina konkretiems tikslams pasiekti. Detali informacija apie asmens duomenų saugojimo laikotarpius galite rasti šios Privatumo politikos skyriuje „Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis“.
 

5. RINKODAROS PRANEŠIMAI
5.1.      Jums sutikus, elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, skambindami Jūsų nurodytu telefono ryšio numeriu Jums teiksime rinkodaros pranešimus, kad sužinotumėte mūsų naujienas ir galėtumėte susipažinti su mūsų produktais ir juos rasti, įskaitant apklausas paslaugų kokybei įvertinti.
5.2.      Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, teikiamų iš Rigrisavet.lt. Tai galite padaryti:
5.2.1.   rašydami elektroniniu paštu rigrisa@gmail.com arba pasinaudodami atšaukimo nuoroda Jums elektroniniu paštu siųstame pranešime arba pokalbio su mūsų darbuotoju metu;
5.3.      Jums atsisakius tiesioginės rinkodaros pranešimų, mes atnaujinsime Jūsų asmens duomenų tvarkymo nustatymus, kad tiesioginės rinkodaros pranešimai Jums nebebūtų teikiami.
5.4.      Atsisakius tiesioginės rinkodaros pranešimų, informacija apie Jūsų užsakytas paslaugas (pavyzdžiui, naujausia informacija apie užsakymą) bus ir toliau Jums teikiama.

6. JŪSŲ TEISĖS
6.1.      Šioje Privatumo politikos dalyje apžvelgiame duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas Jūsų teises. Kai kurios teisės apima daug aspektų, todėl šioje Privatumo politikoje pristatome tik pagrindinius. Rekomenduojame susipažinti su atitinkamais teisės aktais ir priežiūros institucijų gairėmis, kad žinotumėte visą informaciją apie šias teises.
6.2.      Jūs turite šias su asmens duomenų apsauga susijusias teises:
6.2.1.   teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;
6.2.2.   teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome;
6.2.3.   teisę reikalauti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes saugome;
6.2.4.   teisę paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
6.2.5.   teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
6.2.6.   teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
6.2.7.   teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
6.2.8.   teisę į duomenų perkeliamumą;
6.2.9.   teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
6.2.10. teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.
6.3. Jei norite įgyvendinti savo teises, arba turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ar teisių įgyvendinimo, rašykite mums elektroninio paštu rigrisa@gmail.com.
6.4.      Teisė gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą. Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pateikiame duomenų rinkimo metu. Ją taip pat galite visada rasti šioje Privatumo politikoje arba gauti kreipdamiesi elektroniniu paštu  rigrisa@gmail.com.
6.5.      Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome Jūsų asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir informacija apie jų tvarkymą, tokia kaip asmens duomenų tvarkymo tikslai, asmens duomenų kategorijos, asmens duomenų gavėjai ir kt. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją. Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises ir laisves.
6.6.      Mes turime teisę atsisakyti pateikti Jūsų tvarkomus duomenis, jei nustatomos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, kurioms esant asmens duomenys nėra teikiami.
6.7.      Teisė reikalauti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes saugome. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis.
6.8.      Teisė ištrinti Jūsų asmens duomenis. Šia teise galite pasinaudoti, kai: (i) asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; (ii) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant teisėto mūsų arba trečiosios šalies intereso; (iv) asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, (v) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; (vi) asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis mums taikomų teisės aktų reikalavimų. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) įgyvendinti mūsų teisinius įsipareigojimus; arba (iii) pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.
6.9.      Teisė apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais: (i) Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; (ii) kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba (iv) Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis teisėtu mūsų arba trečiosios šalies interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) turėdami Jūsų sutikimą; (ii) dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; (iii) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba (iv) dėl svarbaus viešojo intereso.
6.10.    Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Šia teise galite pasinaudoti bet kokiu tikslu dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums pareiškus nesutikimą, mes nebetvarkysime asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus ir (ar) teisėtus mūsų reikalavimus.
6.11.    Teisė nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums su tuo nesutikus, mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų šiuo tikslu.
6.12.    Teisė į duomenų perkeliamumą. Šią teisę galėsite įgyvendinti tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome automatizuotomis priemonėmis (kompiuteriais ir pan.) ir asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:
6.12.1. Jūsų sutikimas, arba
6.12.2. sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį.
6.13.    Teisė atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.
6.14.    Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai. Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, www.vdai.lrv.lt. Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.

7. KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS
7.1.      Mūsų interneto svetainėje, kaip ir daugelyje kitų, taip pat naudojami slapukai. Tai mažos apimties duomenų failai, įrašomi į Jūsų kompiuterį, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį. Jums lankantis mūsų svetainėse ar jomis naudojantis, taip pat naudojantis mūsų paslaugomis, programėlėmis, įrankiais ar pranešimų perdavimo kanalais, mes arba mūsų įgalioti paslaugų teikėjai galime naudoti slapukus, padedančius mums geriau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti, taip pat reklamos tikslais.
7.2.      Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų tiesiogiai identifikuoti naudotojo tapatybę, tačiau Jūsų asmeninė informacija, kurią mes tvarkome, gali būti siejama su Jūsų naudojimusi kompiuteriu ar kitu įrenginiu, įskaitant naršymą interneto svetainėse ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija.
7.3.      Trys Jūsų slapukų valdymo būdai:
7.3.1.   Išoriniai šaltiniai;
7.3.2.   Naršyklės nustatymai;
7.3.3.   Mūsų interneto svetainės slapukai.
7.4.       Trečiųjų šalių interneto svetainės
7.4.1.   Mes galime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis (dažniausiai vadinamomis paslaugų teikėjais), kurios turi galimybę, mums leidus, interneto svetainėse arba mūsų paslaugų teikimo vietose, programėlėse ir įrankiuose patalpinti trečiųjų šalių slapukus. Šių paslaugų teikėjai mums padeda kokybiškiau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti.
7.4.2.   Prašome atkreipti dėmesį, jog trečiųjų šalių slapukams taikoma trečiųjų šalių privatumo politika, todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių slapukų privatumo nuostatas.

8. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI
8.1.      Mes periodiškai galime keisti šią Privatumo politiką, kad ji tinkamai atspindėtų kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis.
8.2.      Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, elektroniniu paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų interneto svetaine.

9. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI
9.1.      Mes visuomet norime išgirsti savo klientų atsiliepimus, bei esame pasiruošę atsakyti į kilusius klausimus.
9.2.      kreipkitės į mus, jei:
9.2.1.   turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų, susijusių su šia Privatumo politika;
9.2.2.   norite, kad mes nustotume naudoti Jūsų asmens duomenis;
9.2.3.   norite pasinaudoti Privatumo politikoje nurodytomis savo teisėmis arba pateikti skundą.

Atnaujinta: 2023-04-20